LatestNews

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych (8)Zdarza się czasem, że polski pracownik zostaje oddelegowany do pracy za granicą na pewien okres czasu. Zdarza się to szczególnie w międzynarodowych firmach. W przypadku gdy pracownik zostaje oddelegowany do pracy za granicą wiąże się to z podwyżką wynagrodzenia bowiem pracodawca wysyłający pracownika np. z Polski do Niemiec musi wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie w tym przypadku – w Niemczech wynosi ono 1473 euro czyli ok. 6440zł. Jest to wartość zdecydowanie wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia występującego w Polsce – 1850zł. Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych różnią się z zależności od państwa do, którego został wysłany pracownik.

Oprócz zdecydowanie wyższego wynagrodzenia oddelegowany pracownik nabywa dodatkowe praca takie jak:
– nie ma obowiązku posiadania pozwolenia na pracę,
– składki na ubezpieczenia społeczne są wciąż opłacane w swoim kraju pochodzenia,
– pozostaje objęty ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym na zasadach występujących w macierzystym kraju,
– brak konieczności składania wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych.

Ciekawe artykuły o gospodarce: