Filozofię centralna TSR

  • 1. Jeśli się coś nie zepsuło - nie naprawiaj tego (nie należy zmieniać tego, co się w praktyce sprawdza i przynosi skutek)
  • 2. Jeśli coś działa- rób tego więcej (warto powtarzać te czynności i zachowania, co do których jesteśmy przekonani, że są pomocne)
  • 3. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej- rób coś innego (jeśli mamy świadomość, że coś nie działa, warto się zatrzymać, zwolnić i przyjrzeć jeszcze raz temu, dokąd zmierzamy).


Gdy nie można
zawrócić,
trzeba iść naprzód.
- Marco Polo


Metoda TSR


Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
jest alternatywą dla bardziej tradycyjnych modeli terapeutycznych. TSR w swoich założeniach nawiązuje do dorobku Miltona Eriksona. Istotny wkład w rozwój tego nurtu wnieśli Stiv de Shazer i Insoo Kim Berg. Oni założyli w 1978r. Brief Family Therapy Center w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwijali to podejście nadając mu specyficzny wymiar.

Terapia polega na szukaniu i wzmacnianiu zasobów klienta i jego mocnych stron. Postrzegamy klienta, jako eksperta, to on decyduje o wyborze strategii działania. Posiada kluczową wiedzę na swój temat i wspólnie z terapeutą poszukuje najlepszego rozwiązania. Istotną cechą jest koncentracja na rozwiązaniach a nie na problemach oraz przekonanie, że każdy klient jest niepowtarzalny, posiada zasoby wystarczające do dokonania zmian.

W czym mogę pomóc?

TSR jest metodą pomocy psychologicznej skuteczną m.in. w kryzysach i konfliktach, problemach komunikacyjnych, trudnościach w relacjach, doświadczaniu samotności, odrzucenia, stanach depresyjnych, załamaniu nerwowym, trudnościach w podejmowaniu decyzji, wszelkiego rodzaju uzależnieniach, przy pracy z ofiarami przemocy
TSR znakomicie sprawdza się także w pracy rozwojowej i szkoleniowej.

Co oznacza terapia krótkoterminowa?

Terapeuta pracujący tą metodą powinien pamiętać, że czas trwania terapii  ma być jak najkrótszy (ang. brief – krótki, zwięzły), dostosowany do możliwości pacjenta w osiąganiu celu terapii. Najczęściej okazuje się, że ilość spotkań nie przekracza 10. Przy czym okres pomiędzy pierwszym, a ostatnim spotkaniem może wynosić nawet kilka miesięcy.

"Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają"
- Milton Erikson


Terapia TSR dla dorosłych i młodzieży


Prowadzę terapię osób dorosłych i młodzieży.

Cennik
Można się ze mną spotkać w gabinecie na terenie Gdańska - koszt 100 zł,
bądź przez komunikator Skype - koszt 80 zł

Kontakt z nami