Biznes Coaching dla firm


Kiedy decydować się na coaching biznesowy?

Kiedy Firma ma poniższe potrzeby:
  • doskonalenie umiejętności managerskich
  • doskonalenie umiejętności liderskich,
  • zogniskowane wsparcie kadry zarządczej i managerskiej na różnych poziomach rozwoju
  • wyznaczanie celów związanych z rozwojem firmy, organizacji


W przypadku pracy nad rozwojem cech liderskich, managerskich pracę rozpoczynam od przeprowadzenia testu kompetencji Extended DISC, następnie przeprowadzam sesję 1,5h z omówieniem potencjału i obszarów do rozwoju, oraz ustalamy indywidualną ścieżkę rozwoju.

Istnieje także możliwość umówienia się na kolejne sesje coachingowe, aby pracować nad obszarami do rozwoju.

Coaching biznesowy - cennik


Koszt przeprowadzenia badania + 1,5 h sesja konsultacyjna - 400 zł brutto
Koszt 1 sesji coachingowej dla biznesu jest ustalany indywidualnie.

Istnieje również możliwość prowadzenia sesji coachingowych bez przeprowadzenia testu kompetencji DISC. Do ustalenia indywidualnego.

Zapraszam do kontaktu.

Kontakt z nami