LatestNews

Lokata na przyszłość – dlaczego warto przyjrzeć się depozytom bankowym?

Lokata na przyszłość – dlaczego warto przyjrzeć się depozytom bankowym?

Inwestowanie, zazwyczaj kojarzy się nam z podjęciem ryzyka i stratą. A przecież mądre zarządzanie swoimi domowymi finansami, to gwarancja godnego życia. Oszczędzanie i przedsiębiorcze monitorowanie budżetu, to trudna sztuka. Dlatego warto pomyśleć nad tym, by to lokata bankowa generowała oszczędności, które nam trudno jest „utrzymać” nienaruszone.

Jeśli myślimy o lokacie dla rodziny, czy z myślą o dorastającym dziecku, należy prześledzić najnowszy ranking lokat, w celu zorientowania się, jakie są oferty i tendencje (głównie mamy na myśli zwyżki i zniżki stóp procentowych, które to przecież decydują o wysokości naszego zysku).

Założenie lokaty nie wymaga skomplikowanych operacji bankowych. Klient podpisuje z bankiem umowę, w której muszą być zawarte podstawowe warunki i założenia: lokata terminowa (na jaki okres deponowania), jaka kwota zostaje zdeponowana, informacja o charakterze oprocentowania (może być stałe i zmienne, ale zawsze liczone w skali roku), w umowie musi być informacja o tym, czy do lokaty można dopłacać inne kwoty oraz czy przed zakończeniem czasu trwania lokaty, można podjąć środki, bez utraty odsetek).
Która lokata jest odpowiednia?

Decyzja o tym, jaka lokata zostanie przez nas wybrana, nie należy do prostych. Każdy niemal bank ma w swojej ofercie kilka atrakcyjnych lokat. Stąd tak ważne jest, by ranking lokat był nam znany na tyle, by ewentualnie negocjować z bankiem o lepsze warunki lokaty. Nie zawsze się to udaje, jednak nadchodzący rok, to rok dla banków specyficzny – z tego też względu będzie większy nacisk kładziony na udzielanie lokat długoterminowych.

A jeśli chcemy, by nasze oszczędności były ulokowane w bezpiecznym miejscu, warto zastanowić się nad tym, by lokata była założona na długi okres deponowania. To dodatkowo gwarantuje większy zysk, chociaż oprocentowanie lokat długoterminowych jest nieco niższe, nie stracimy na tym.

Jak wykazuje aktualny ranking lokat dwudziestoczteromiesięcznych, korzystna jest ta wzięta w Banku Pocztowym. Rentierska lokata na 24 miesiące ze stałym oprocentowaniem, które wynosi 7% w skali roku. Minimalna kwota deponowania to 500 zł, zatem nasz zysk po opodatkowaniu wyniesie 567 zł – odsetki wypłacane są po każdym miesiącu.

Dalszy ranking lokat opisuje, że warto również zastanowić się nad ofertą FM Banku, Getin Banku czy BGŻ Optima. Odpowiednio, banki te proponują: FM Bank i FM lokata wzięta na okres 24. miesięcy, ze stałym oprocentowaniem 6,30% na kwotę 1000 zł, przyniesie 510,30 zł zysku, już po opodatkowaniu. Getin Bank także cieszy się niezłą ofertą: lokata na plus z 6,05% z minimalną kwotą 500 zł, po upływie 24. miesięcy przyniesie 490,05 zł zysku. Jeśli wybierzemy BGŻ Optima, to uzyskamy 486 zł, jeśli wpłacimy na lokatę 1000 zł, na okres dwóch lat.

Jeśli oprocentowanie lokaty jest stałe, mamy pewność, co do uzyskanych zysków. Wiemy ile nasza lokata zarobi, bowiem bank zobowiązuje się do utrzymywania stopy procentowej na tym samym poziomie, pomimo zmienności inflacji i stóp procentowych. To bardzo rozsądna i zyskowna lokata. Dla ustabilizowania i podreperowania domowego budżetu, lokata długoterminowa ze stałym oprocentowaniem, okazuje się najbardziej korzystną.
Lokaty dla dziecka

Można oczywiście założyć dziecku własne konto oszczędnościowe i w miarę możliwości, zaopatrywać o drobne nawet sumy. Jednak, jeśli zdecydujemy się na jednorazową wpłatę większej sumy pieniędzy, tak zyski okażą się większe.

Dzięki takim publikacjom, jak porównanie lokat czy ranking depozytów, Rodzice dokonać mogą przemyślanego, rozsądnego i najkorzystniejszego wyboru. Błędne jest myślenie, jako by nasze środki „uciekły” – lokata to umowa wiążąca obie strony (Klienta z bankiem) i każda strona zobowiązana jest do przestrzegania warunków umowy. Poza tym, kwota zdeponowana, pomimo zniżek procentowych, zawsze wygeneruje dodatkowe środki. Zwłaszcza, gdy lokata założona jest na długi czas.

Istnieje również możliwość dopłacania kwoty do istniejącej już lokaty – oto lokata progresywna to idealne rozwiązanie dla tych, którzy co jakiś czas, dysponują jakimiś oszczędnościami.

Ciekawe artykuły o gospodarce: