LatestNews

Kancelaria Notarialna Kraków

Kancelaria Notarialna Kraków

Kancelaria Notarialna Krakow (6)Bardzo wielu z nas posiada swoje domy oraz działki w ramach użytkowania wieczystego. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które daje niemal zupełne władztwo nad rzeczą. Jedynym mankamentem jest jego terminowość. Udziela się go na okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Bardzo ważne jest, aby na pięć lat przed planowym końcem tego prawa złożyć wniosek o jego przedłużenie. Właściwa gmina może odmówić przedłużenia jedynie z ważnych powodów. Trzeba pamiętać również o tym, że ustanowienie prawa użytkowania wieczystego możliwe jest jedynie w drodze aktu notarialnego. Kancelaria Notarialna Kraków pomoże nam sporządzić taki dokument. Ponadto zostaną dopełnione wszelkie wymogi, jakie ustawa o notariacie oraz inne przepisy przewidują dla takiego aktu. Jest to niezwykle istotne dla osób, które chcą w ekspresowym tempie uzyskać stosowny akt. Dzięki temu będą mogli uzyskać tytuł do władania nieruchomością. Ponadto w takim akcie wymienia się planowane inwestycje, takie jak wzniesienie budynku.

Ciekawe artykuły o gospodarce: