LatestNews

Ekonomia menedżerska.

Ekonomia menedżerska.

finanse (3)Ekonomia menedżerska jest to stosowanie pojęć ekonomicznych i analizy ekonomicznej do problemów formułowania racjonalnych decyzji zarządczych. To jest czasami nazywane ekonomią biznesu i jest gałęzią ekonomii, która dotyczy analizy mikroekonomicznej metod decyzyjnych przedsiębiorstw lub inne jednostki zarządzania. Jako taka, łączy teorię ekonomii i ekonomii w praktyce. Opiera się ona w dużej mierze na technikach ilościowych, takich jak analiza regresji, korelacji i rachunku. Jeśli istnieje coś, co łączy to jako całość i obejmuje większość ekonomii menedżerskiej, to jest to próba optymalizowania decyzji gospodarczych podanie celi przedsiębiorstwa oraz branie pod uwagę ograniczeń wynikających z niedostatku, na przykład poprzez wykorzystanie badań operacyjnych, programowania matematycznego, teorii gier dla strategicznych decyzji i innych metod obliczeniowych. Kierownicze obszary decyzyjne obejmują: ocena funduszy inwestycyjnych, wybranie obszaru działalności, wybór produktu, określania optymalnego sposobu produkcji, promocję sprzedaży.

Ciekawe artykuły o gospodarce: