Specjaliści

Home

Więcej

O mnie

Jestem terapeutą pracującym w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach ( ang. solution focused brief therapy), oraz coachem.

Więcej

Oferta indywidualna

Więcej

Oferta dla firm

Więcej

Warsztaty

Aktualnie prowadzone warsztaty

Więcej

Specjaliści

Więcej

Blog

Więcej

Test Poczucia Własnej Wartości

Wypełnij wstępny test i sprawdź czy masz poczucie własnej wartości.

Więcej

Kontakt z nami